>

Vlastniť firmu môžete rýchlo, ak si ju kúpite

Vlastniť firmu môžete rýchlo, ak si ju kúpite

Rozbehnúť biznis sa dá s firmou, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri SR. Čo znamená, že je oprávnená podnikať a vykonávať obchodné transakcie. Zápis firmy do OR SR je vlastne tým, čomu hovoríme, že firma sa založila, vznikla a je s ňou teda možné rozbehnúť plánované obchody s predmetom podnikania, ktorý sa pri nej zvolil, teda ponúkať služby či tovar v určitom odvetví.

Tieto služby tak pochopiteľne nemôže verejnosti predávať každý, kto si zmyslí, resp. ten, kto by ich v konkrétnom odvetví neposkytoval so zaevidovanou firmou, ktorá svojim zápisom vlastne prešla oprávnením obchodovať, predávať svoju ponuku verejnosti a tvoriť si pohľadávky.

Podnikateľ v meste, ľudia

Práve preto to s jej zápisom nie je jednoduché. Kvôli legislatíve sa musia splniť a preveriť všetky náležité administratívne povinnosti a byrokratické úkony. Čo takisto zaberie svoj čas.

Zoberme si však ako príklad celkom častú situáciu, v ktorej už skúsený živnostník či podnikateľ vidí príležitosť, v ktorej by chcel rozšíriť svoje pôsobenie či rozbehnúť nový biznis, k čomu by ale pre neho bola ideálna spoločnosť s ručením obmedzeným– najčastejšia podnikateľská forma na Slovensku. A pritom vie, že zakladať takúto spoločnosť je kvôli klasickým úradným procesom zdržujúci proces. Potrebuje sa videnej príležitosti chytiť čo najskôr, aby mal náskok pred konkurenciou či proste má iné dôvody k tomu, prečo by zakladanie spoločnosti nebolo kvôli časovej tiesni nebolo najlepším riešením. A napriek tomu takúto obchodnú spoločnosť potrebuje. Čo môže spraviť?

Podnikatelia, Macbook

Firmy na predaj Ezmluva sú tým najrýchlejším riešením, ako sa môže stať vlastníkom spoločnosti s.r.o. A takej, ktorú si vyberie, čiže ktorú si týmto prostredníctvom zakúpi, a to tak, že sa ne neho prevedie jej obchodný podiel.

Zároveň môže využiť ponuku predzaložených ready-made spoločností určených na predaj, ktoré pripravené čakajú na záujemcov- sú zapísané v Obchodnom registri, zaregistrované na daňovom úrade a bolo pri nich splatené základné imanie.

Published by