>

Nastupujúce problémy so slabou alebo nedostatočnou erekciou

Nastupujúce problémy so slabou alebo nedostatočnou erekciou

Čo v prípade, ak sa u mužov začínajú pravidelnejšie opakovať príznaky charakteristicky blízke erektilnej dysfunkcii, respektíve problémy so slabou či nedostatočnou erekciou?
Tu je však otázne, či ide iba prakticky o úplne bežný stav, ktorý z času na čas prekvapí každého muža nehľadiac na vek či jeho zdravotný stav, alebo či sa problémy dostavujú častejšie a kvalita erekcie sa razantne zhoršuje. Takisto je vhodné vedieť, aké sú vlastne príznaky, respektíve typy porúch erekcie.
Slabé stoporenieje asi najznámejším nedostatkom, konkrétnejšie jeho kvalita a tvrdosť nie sú ideálne.Nervózny muž.jpg
O niečo zriedkavejším, avšak takisto známou poruchou je krátka doba stoporenia, prípadne predčasná ejakulácia.

  • V tomto smere poznáme liečivá s funkčnou látkou tadalafil, ktorú obsahuje napr. Cialis, čo je známa alternatíva Viagry (sildenafil). Na oddialenie ejakulácie sú tu aj tablety D-Force 60mg.

V niektorých prípadoch je ale problémom zasa fakt, že erekcia neprichádza, respektíve až po dlhšej dobe, než sme boli zvyknutí. Pár, žena šeptá mužovi do ucha.jpg
Sú to v skratke známe body, ktoré sú súčasťou charakteristiky, akou je erektilná dysfunkcia. Rozdiel je v rozsahu či závažnosti týchto porúch, v neposlednom rade intervale a pravidelnosti, s akou prichádzajú. Samozrejme je doporučeným riešením najskôr navštíviť lekára a nehanbiť sa s danými vecami zdôveriť. Odborník dokáže identifikovať minimálne potrebný fakt, či sa jedná o príčiny organického alebo psychologického charakteru, čím navyše môže odhaliť ťažšie civilizačné ochorenie, kedy nastupujúce problémy s erekciou sú jedným z varovných signálov. V ťažšom alebo ľahšom prípade následne stanoví doporučenú liečbu.
Okrem predpísanej zmeny životného štýlu, jedálneho lístka a životosprávy môže predpísať vhodné lieky, prípadne implantáty, vákuové pumpy či stanoviť konkrétnejší chirurgický zákrok.

Published by