>

Ako znížiť náklady na energie pomocou fotovoltaických panelov

Ako znížiť náklady na energie pomocou fotovoltaických panelov

Pre mnohých majiteľov rodinných domov sa vynára otázka, ako čo najviac znížiť prevádzkové náklady domu. Náklady na bývanie ovplyvňuje mnoho faktorov, od veľkosti vykurovacej plochy, zateplenia domu, či ide o novostavbu, alebo starší dom, od počtu osôb, ale aj mnoho iných. Zohľadniť musíme aj to, že každý máme individuálne nároky na teplo aj na spotrebu vody. Jednoznačne však najvyššie náklady v rodinnom domu sú za vykurovanie a spotrebu teplej vody. Preto, kto chce hľadať úspory, mal by sa zamerať práve na tieto. Inštaláciou fotovoltaického panelu na vašom rodinnom dome si môžete pomocou slnečného žiarenia vytvárať elektrickú energiu sami a tým výrazne znížite vaše náklady na energie.

panely

Princíp fungovania fotovoltaických panelov

Fotovoltaický panel je zložený z viacerých fotovoltaických článkov rôznych veľkostí a výkonu. Najviac používané sú v dnešnej dobe kremíkové fotovoltaické panely. Rôznym spracovaním kremíka sa dajú vyrobiť viaceré typy článkov, ktoré sa od seba líšia účinnosťou a efektivitou a tým aj cenou. Základný princíp v ktorom spočíva výroba energie, je proces priamej premeny svetla na elektrickú energiu, ktorý prebieha vo fotovoltaickom článku. Takto získaná elektrina získaná sa dá použiť na ohrev teplej vody, alebo vykurovanie.

Kde sa dajú inštalovať fotovoltaické panely

Fotovotaické panely sa najčastejšie inštalujú na strechu, ktorá má orientáciu na juh, alebo juhozápad. Tak dokážu získavať najviac energie. Sú vhodné pre každý druh strechy za podmienky dobrého technického stavu strechy. Inštalácia fotovoltaického panelu sa neodporúča na strechu orientovanú na sever. Čo sa týka estetického vzhľadu panelov, líšia sa od seba v odtieni, v závislosti od toho, aké články sa použili na výrobu. Inštaláciu je potrebné vykonať odborne, iba tak vám bude táto technológia dlhodobo a spoľahlivo slúžiť.

solární panely

Technológia fotovoltaických systémov neustále napreduje, vyvíja sa a zdokonaľuje. Tým, že má menší dopad na životné prostredie, nakoľko ide o obnoviteľný zdroj energie je fotovoltaika čoraz zaujímavejšia pre využitie v rôznych odvetviach. Ak vás táto téma zaujíma, kliknite na www.viessmann.sk. Okrem užitočných odborných informácii nájdete na stránke kompletnú ponuku produktov a systémov na vykurovanie od tejto medzinárodnej spoločnosti.

Published by