>

Fotovoltaika zmení Váš pohľad na vykurovanie

Fotovoltaika zmení Váš pohľad na vykurovanie

Obnoviteľné zdroje energie sú také, ktoré sa prirodzene obnovujú počas ich využívania. Konkrétne je to slnečné žiarenie, veterná a vodná energia, energia prílivu a iné. Trh s obnoviteľnými zdrojmi sa stále rozrastá aj v dôsledku rastúcich cien ropy. Väčšina obnoviteľných zdrojov je teda závislá od slnka. Energia získavaná zo slnka sa volá slnečná energia alebo solárna energia. Solárna energia sa dá využiť viacerými spôsobmi : na výrobu elektriny pomocou fotovoltaických panelov – fotovoltaika, vznik biomasy, slnečné tepelné elektrárne fungujú na základe energie zo slnka, slnečný motor, elektrický pohon z vody a mnoho ďalších.

fve

Výhody fotovoltaiky

Zmenšujúcimi sa zásobami zemného plynu a ropy a s rastúcim počtom obyvateľov na zemi sa vývoj v 21. storočí čoraz viac zameriava na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Informovanosť a otvorenosť ľudí ako konečných spotrebiteľov tiež narastá. Pomocou fotovoltaiky sa premieňa slnečná energia na elektrinu. Každý sa môže stať výrobcom vlastnej elektrickej energie. Elektrinu využívame denno-denne a je bežnou súčasťou života ľudí. Inštaláciou fotovoltaických panelov dokazujeme zodpovedný prístup k životnému prostrediu a výrazne tým prispievame k ochrane ovzdušia. Navyše slnečná energia je pre každého zadarmo a je nevyčerpateľná. Medzi ďalšie výhody patrí energická nezávislosť od spoločností dodávajúcich elektrinu a zníženie mesačných finančných nákladov.

Inštalácia fotovoltaických panelov

Inštalácia fotovoltaickej elektrárne je vhodná pre každý druh strechy. Moderné konštrukčné systémy sa dokážu prispôsobiť rovnej aj šikmej streche. Jedinou podmienkou je dobrý technický stav strechy. V prípade rovnej strechy samozrejme nezáleží na orientácii. V prípade šikmej strechy je ideálna orientácia na juhozápad, ale môže byť akákoľvek s jednou výnimkou. Inštalácia fotovoltaiky sa neodporúča na šikmú strechu, ktorá je otočená na sever. Výroba elektriny by tak bola neefektívna. Ďalším problém, ktorý ovplyvňuje výkon je tieň, ktorý dopadá na strechu. Môže to byť susediaci dom, komín, či stromy. Pri rozhodovaní je nevyhnutné kontaktovať skúsených dodávateľov fotovoltaických modulov. Poradia Vám aký typ panelov je vhodný pre Váš dom, budú Vás informovať o montáži a spôsobe ukotvenia.

solární panely

S témou fotovoltaiky súvisí veľa ďalších tém a určite Vám napadá mnoho otázok. Ak Vás téma zaujíma a zvažujete inštaláciu obráťte sa na popredného svetového výrobcu vykurovacích systémov, ktorého nájdete na stránke:www.viesmann.sk.

Published by