>

Požiarne dvere ako majú byť

Požiarne dvere ako majú byť

Stavebný zákon a príslušné právne normy často stanovujú mnoho požiadaviek na stavby, ktoré sa v praxi musia dodržiavať. Všetko musí jednoducho byť tak, ako má byť, aby stavba bol aj bezpečná a vyhovujúca svojmu určeniu. V mnohých priestoroch súkromného alebo verejného charakteru musia byť zabezpečené a vybudované požiarne uzávery, ktoré zabránia prípadnému rozšíreniu ohňa. Požiarnym uzáverom môžu byť napríklad aj požiarne dvere. Je viacero druhov požiarnych dverí, ktoré sa dajú vybrať a zväčša majú aj rôzne kategórie, označenie podľa toho, aké vlastnosti a parametre majú.

požiarne schodisko

Okrem požiarnych, resp. protipožiarnych dverí existujú aj okná a steny, ktoré sú skonštruované tak, aby zabránili rozšíreniu ohňa a požiaru do ďalšieho priestoru. Požiarne dvere môžu byť v interiéri budovy, ale aj napríklad v priestoroch hál a verejných priestoroch, jednoducho tam, kde sú podľa vyhlášky potrebné. Stavba tak bude spĺňať normy, ktoré potrebuje a zároveň bude aj bezpečná a ochránená pred prípadnými škodami. Rozhodne je dobre nehnuteľnosť pre prípad požiaru poistiť. V poistení môžete mať okrem požiaru aj ďalšie hrozby, ktoré daný priestor alebo budovu môžu ohrozovať. Poistením sa tak chránite vopred pre prípadné vzniknutia škôd, ktoré by mohli narobiť naozaj veľké problémy a byť vám veľkým finančným bremenom, keby ste poistenie nemali. Rozhodne si ho preto treba zaobstarať a chrániť tak svoj majetok, hnuteľný i nehnuteľný.

požiar v budove

Každá stavba okrem iného musí mať pri kolaudáciu certifikát o energetickej náročnosti budovy. Dnes už sa takéto potvrdenie, resp. certifikát naozaj vyžaduje pri kolaudácii alebo aj prenájme budovy, či stavby. Je dobré vedieť, aká je energetická náročnosť budovy a nechať s takýto certifikát prípadne vypracovať. Vaša stavba tak bude mať nakoniec všetko, čo potrebuje a vy ju budete môcť začať pohodlne užívať.

Published by